Anh Cả Dieter F. Uchtdorf ngỏ lời cùng những người thành niên trẻ tuổi ở Châu Á Thái Bình Dương

Từ Church News

 

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, cùng với vợ ông là Chị Harriet R. Uchtdorf, đã nói chuyện với các tín hữu của Giáo Hội ở Giáo Vùng Châu Á, Bắc Á, Thái Bình Dương và Philippines vào Chủ Nhật, ngày 9 tháng Một năm 2022.

Buổi họp đặc biệt devotional này đưa ra lời khuyên bảo tới tất cả các tín hữu, đặc biệt tập trung vào giới trẻ và các tín hữu thành niên trẻ tuổi từ 12-30 tuổi.

 

Các sứ điệp được dịch ra các ngôn ngữ địa phương, trên kênh YouTube hoặc trang mạng Phát Trực Tiếp của Giáo Hội tại ChurchofJesusChrist.org/broadcasts.

 

Sau đây là tóm tắt nội dung buổi họp đặc biệt devotional:

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf ngỏ lời cùng những người thành niên trẻ tuổi ở Châu Á Thái Bình Dương

Anh Cả Uchtdorf đã hỏi và chia sẻ câu trả lời cho ba câu hỏi:

  1. Tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của Thượng Đế?
  2. Thượng Đế có còn giúp đỡ con cái của Ngài không?
  3. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp nhận nguồn quyền năng thiêng liêng của Thượng Đế?

 

Ông nói: “Thượng Đế Cha Thiên Thượng của chúng ta biết rõ mỗi người chúng ta, quan tâm đến mỗi người chúng ta, và quan tâm đến sự an lạc và tiến triển của chúng ta. Và Cha Thiên Thượng luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Đó chẳng phải là một điều tuyệt vời và kỳ diệu hay sao?”

Anh Cả Uchtdorf chia sẻ rằng ông đã nhiều lần thấy được sự giúp đỡ của Thượng Đế trong cuộc sống của mình.

 

Ông nói: “Chỉ cần nghĩ về điều đó, thì đấng quyền năng và năng lực nhất trong vũ trụ coi mục đích lớn nhất của Ngài là để hướng dẫn cho anh chị em, là con cái của Ngài, và cung ứng một cách thức cho họ để một ngày nào đó sống với Ngài trong vinh quang suốt thời vĩnh cửu.”

 

Anh Cả Uchtdorf khuyến khích khán thính giả nên bám chặt vào đá của Chúa Giê Su Ky Tô, biết rằng họ được cần đến và “tin cậy Thượng Đế rằng Ngài sẽ hướng dẫn anh chị em.”

 

Để xem toàn bộ phần phát sóng, xin bấm vào đây: https://youtu.be/-xD7JMKwj9M