Tái Tổ Chức Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức với  Anh Cả David P. Homer là vị Chủ Tịch Giáo Vùng mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, năm 2021.

Tái Tổ Chức Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức với  Anh Cả David P. Homer là vị Chủ Tịch Giáo Vùng mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, năm 2021.

 

Anh Cả Homer thay thế cho vị Chủ Tịch Giáo Vùng tiền nhiệm, Anh Cả David F. Evans, là người cùng với vợ ông, bà Mary, đã quay trở lại Hoa Kỳ. Anh Cả Peter F. Meurs sẽ phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn và Anh Cả Benjamin M. Z. Tai cũng tham gia vào chủ tịch đoàn với tư cách là đệ nhị cố vấn. 

 

Là Các Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Trung Ương của Giáo Hội, các Anh Cả Homer, Meurs và Tai thường xuyên đi khắp giáo vùng này để củng cố, huấn luyện, và khuyến khích các tín hữu, các vị lãnh đạo, và những người truyền giáo của Giáo Hội. Trong tình hình dịch bệnh COVID hiện tại, Chủ Tịch Đoàn dành nhiều thời gian của họ hơn để làm những công việc này qua các thiết bị công nghệ. 

 

Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á đã nói: “Trong thế giới ngày nay, nhiều người đang tìm kiếm hy vọng, sự bình an, và mục đích trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng việc phát triển đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, và noi theo Ngài, có thể mang lại những điều đó.” 

 

Chủ Tịch Đoàn xem việc kết giao với các tín hữu, các vị lãnh đạo và bạn bè tại 22 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong Giáo Vùng này là một đặc ân.

 

“Chúng tôi yêu thích Châu Á và con người ở đây,” họ nói. “Quả là một cơ hội đặc biệt cho chúng tôi để cùng nhau phục vụ trong sự kêu gọi này. Chúng tôi cảm thấy tình yêu thương sâu đậm của Thượng Đế dành cho tất cả con cái Ngài và muốn làm phần vụ của chúng tôi để giúp tình yêu thương đó ban phước thêm nhiều cuộc đời nữa.”