Giáo Hội Công Bố Tám Vị Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo Mới cho Giáo Vùng Châu Á 

Giáo Hội Công Bố Tám Vị Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo Mới cho Giáo Vùng Châu Á

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã kêu gọi 105 vị chủ tịch phái bộ truyền giáo mới và bạn đồng hành của họ để bắt đầu phục vụ vào Tháng Bảy; tám trong số họ đã được kêu gọi để phục vụ tại Giáo Vùng Châu Á.

Giáo Hội Công Bố Tám Vị Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo Mới cho Giáo Vùng Châu Á

Trong số tám cặp vợ chồng này, có bốn cặp đến từ Hoa Kỳ, trong khi số còn lại là những vị lãnh đạo Giáo Hội ở chính quốc gia của họ. Những người đã được kêu gọi để phục vụ ở chính quốc gia của họ là: Thầy Bảy Mươi Giáo Vùng Anh Cả Robert K. William đến từ Ấn Độ, Chủ Tịch Giáo Khu New Territories Hồng Kông Trung Quốc Hok On Chan, Chủ Tịch Giáo Hạt Phía Đông Phnom Penh Campuchia Veasna Neang, và cựu Chủ Tịch Giáo Khu Phía Đông Kaohsiung Đài Loan Steve Shih Ning Yang.

 

Những Vị Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo và bạn đồng hành của họ thường phục vụ trong ba năm liên tiếp. Họ quản lý và huấn luyện những người truyền giáo trẻ tuổi và sẽ làm việc cùng vài trăm người trong ba năm phục vụ của họ. Vợ chồng vị chủ tịch phái bộ truyền giáo sẽ chăm lo cho tình trạng thể chất, tình cảm và sự an lạc thuộc linh của những người truyền giáo này, và cũng hướng dẫn họ cách thức hiệu quả để giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

 

Để tìm hiểu thêm về chương trình truyền giáo của Giáo Hội, xin bấm vào đây