Thư của Chủ Tịch Đoàn về Các Nguyên Tắc Điều Hành trong Thời Kỳ Thử Thách

Thư của Chủ Tịch Đoàn về Các Nguyên Tắc Điều Hành trong Thời Kỳ Thử Thách

Thư của Chủ Tịch Đoàn về Các Nguyên Tắc Điều Hành trong Thời Kỳ Thử Thách
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã gửi bức thư sau vào ngày 16 tháng Tư năm 2020, đến các vị lãnh đạo Giáo Hội trên toàn cầu. 
Chúng tôi rất biết ơn cho những nỗ lực mà nhiều anh chị em đang thực hiện để tuân thủ các hướng dẫn chi tiết từ các nhà lãnh đạo của quốc gia, tiểu ban, và địa phương ở nhiều nước để đối phó với đại dịch COVID-19. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cũng đang thực hiện những biện pháp phòng ngừa thích hợp và cung cấp sự hỗ trợ cho những người khó khăn.  
Trong hoàn cảnh hiện nay và trong tình hình mà có thể đến trong tương lai, Giáo Hội và các tín hữu sẽ trung tín thực hiện cam kết của chúng ta để trở thành những công dân và những người láng giềng hòa nhã.
Kèm theo bức thư này là những tài liệu giải thích các nguyên tắc điều hành cho Giáo Hội trong thời gian thử thách này. Những hướng dẫn được đính kèm dành cho các giáo lễ, các lễ ban phước lành và những trách nhiệm thiết yếu khác của Giáo Hội để chỉ dẫn các vị lãnh đạo vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và những ngày thử thách sắp tới.
Những tài liệu này được ban hành để ứng phó với sự gián đoạn trong các thủ tục của Giáo Hội và các sinh hoạt của tín hữu do đại dịch COVID-19 gây ra trên toàn thế giới. Các tài liệu này sẽ cung cấp sự chỉ dẫn cho đến khi nào đại dịch này còn tồn tại trong một quốc gia hoặc một khu vực cụ thể. Những chỉ dẫn khác có thể được ban hành sau.
Thân Ái,
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn