CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI KỲ THỬ THÁCH

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngay Sau của Cúa Giê Su Ky Tô tập trung vào các trách nhiệm thiêng liêng được chỉ định để hỗ trợ các tín hữu khi họ tiến triển trên con đường giao ước hướng đến cuộc sống vĩnh cửu. Để giúp thực hiện các mục đích thiêng liêng này, Giáo Hội và các vị lãnh đạo mang đến thẩm quyền chức tư tế và các chìa khóa chức tư tế, các giao ước và các giáo lễ, cùng sự hướng dẫn của các vị tiên tri. Giáo Hội mời gọi tất cả mọi người đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô và trung tín tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.

Thời Kỳ Thử Thách

Thánh thư đã nêu rất rõ rằng trong gian kỳ này chúng ta sẽ trải qua những thời gian thử thách. Trong những hoàn cảnh khó khăn, Giáo Hội sẽ công bố các nguyên tắc cơ bản và thực hiện các giáo lễ cần thiết để ban phước cho con cái của Cha Thiên Thượng. Dù vào thời điểm hay hoàn cảnh nào,  có những điều luôn điều thiết yếu trong Giáo Hội của Chúa. Những điều đó bao gồm giáo lý và các giáo lễ thiêng liêng.

Trách Nhiệm Công Dân Toàn Cầu

Các tín hữu của Giáo Hội biết ơn luật pháp của nhiều quốc gia trên toàn thế giới giúp bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng thiêng liêng.

Giáo Hội giảng dạy rằng các tín hữu phải tán trợ và tuân theo các luật pháp ở nơi họ cư trú. Chính phủ tại đó ban hành luật pháp theo phán quyết của mình với sự cân nhắc kỹ lưỡng nhất để bảo vệ quyền lợi cộng đồng. Chúng tôi thừa nhận rằng trong những hoàn cảnh đặc biệt thì mọi quyền cá nhân có thể bị hạn chế một cách hợp lý, trong một thời gian để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Trong thời gian đại dịch hay thiên tai, Giáo Hội sẽ hưởng ứng theo các chỉ thị chính thức để thực hiện những hành động cần thiết như hủy bỏ hoặc hoãn lại các buổi lễ hay nhóm họp khác. Giáo Hội và các tín hữu đều cam kết để trở thành những công dân tốt và những người láng giềng hòa nhã. Giáo hội có một lịch sử lâu dài trong việc tiếp cận và hỗ trợ cho những người khó khăn.

Cùng với cam kết của chúng tôi để trở thành những công dân tốt trên toàn cầu, chúng tôi trân trọng khẳng định rằng cần có nơi thờ phượng cho tất cả mọi người có đức tin khi họ cố gắng tham dự vào các nghi thức cơ bản đối với tín ngưỡng của họ.

Chúa Đã Chuẩn Bị Giáo Hội của Ngài

Sự hướng dẫn đầy soi dẫn qua nhiều năm đã chuẩn bị Giáo Hội của Chúa và các tín hữu, cả thể chất lẫn thuộc linh, cho những thời điểm khó khăn và thử thách.

Ngoài những lời khuyên đã có từ lâu dành cho các tín hữu để dự trữ lương thực trong nhà của họ, các tín hữu Giáo Hội còn tập trung vào việc tuân giữ ngày Sa Bát, phục sự những người khác và củng cố các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ. Qua các vị tiên tri của Ngài, Chúa đã chú trọng hơn vào việc học hỏi và sống theo phúc âm tại nhà, được Giáo Hội hỗ trợ. Các tín hữu được khuyến khích để biến nhà của họ thành nơi trú ẩn thật sự của đức tin, nơi mà trẻ em và giới trẻ được giảng dạy phúc âm. Chương trình giảng dạy Hãy Đến Mà Theo Ta cung ứng một mẫu mực cho các tín hữu ở khắp nơi học hỏi phúc âm ở nhà của họ và ở Nhà Thờ. Chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ cũng đặt trọng tâm tại nhà, cho phép các bậc cha mẹ nuôi dưỡng con cái họ về mặt thuộc linh, trí tuệ, thể chất và xã hội.

Các tín hữu đã được khuyến khích sử dụng công nghệ để chia sẻ các sứ điệp phúc âm trong những cách thức thông thường và tự nhiên. Những người truyền giáo đã được cung ứng các thiết bị mà cho phép họ tìm kiếm và giảng dạy ngay cả khi không thể tiếp xúc trực tiếp. Các tín hữu có thể tham gia vào công việc lịch sử gia đình tại nhà của họ

Khi chúng ta nhìn vào những mẫu mực đan xen chặt chẽ của những nỗ lực này và nhiều nỗ lực khác, chúng ta có thể thấy cách Chúa đã sắp xếp và bố trí chúng ta một cách kỹ lưỡng để chuẩn bị cho thời gian thử thách.

Các Nguyên Tắc và Giáo Lễ Cơ Bản

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là một giáo hội của sự trật tự. Các giáo lễ và các lễ ban phước lành là những hành động thiêng liêng đến từ thẩm quyền của chức tư tế. Cho dù một số thủ tục có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh, thì giáo lý cơ bản, các nguyên tắc phúc âm, và các giáo lễ phải được bảo vệ.

Nhiều giáo lễ yêu cầu phép đặt tay, chẳng hạn như các lễ xác nhận, sắc phong, ban phước lành, phong nhiệm, và truyền giao các chìa khóa chức tư tế. Những giáo lễ như vậy đòi hỏi người nắm giữ chức tư tế mà thực hiện giáo lễ phải ở cùng một địa điểm với người nhận giáo lễ. Các giáo lễ của chức tư tế không thể được thực hiện từ xa qua công nghệ. Khi hoàn cảnh yêu cầu, những người khác có thể quan sát giáo lễ từ xa bằng cách sử dụng công nghệ nếu được chủ tịch đoàn chủ tọa cho phép.

Trong những thời gian thử thách này, chủ tịch đoàn chủ tọa phải sáng suốt về việc giáo lễ nào nên được hoãn tạm thời. Khi dịch bệnh lây lan vẫn còn là một mối lo ngại, những người thực hiện các giáo lễ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân họ và những người khác. 

Bản đính kèm sau đây là những hướng dẫn dành cho các giáo lễ thiết yếu, các nghi thức ban phước lành, và những trách nhiệm khác của Giáo Hội.

Những tài liệu này được ban hành để ứng phó với sự gián đoạn trong các thủ tục của Giáo Hội và các sinh hoạt của tín hữu do đại dịch COVID-19 gây ra trên toàn cầu. Những tài liệu này nên được sử dụng như một sự chỉ dẫn chừng nào đại dịch này và những hạn chế chính thức liên quan đến nó đối với các cuộc họp của Giáo Hội và sự tiếp xúc công cộng vẫn tồn tại ở một quốc gia cụ thể hoặc phần lãnh thổ của một quốc gia. Những chỉ dẫn khác có thể được ban hành sau.

Phần Kết

Như tiên tri Nê Phi đã nói “Chúa không ban ra một lệnh truyền nào cho con cái loài người mà Ngài lại không chuẩn bị sẵn một đường lối để họ có thể thực hiện được những điều Ngài phán truyền” (1 Nê Phi 3:7). Chúa sẽ giúp chúng ta. Quyền năng của chức tư tế và sự ngay chính của các tín hữu sẽ giúp chúng ta tiến bước trong những ngày sắp tới.