Các Bản Sửa Đổi Sách Thánh Ca và Sách Các Bài Ca Thiếu Nhi

Hymnbook and Children’s Songbook Revisions, congregation, sacrament hymn

Âm nhạc thiêng liêng rất quan trọng cho Các Thánh Hữu Ngày Sau từ những ngày đầu của Sự Phục Hồi. Các bài thánh ca và bài ca thiếu nhi dạy giáo lý phúc âm và có thể đoàn kết các tín hữu của Giáo Hội.

Dưới sự hướng dẫn của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, các ủy ban đã được tập hợp để đưa ra các bản sửa đổi cho sách Thánh Ca và sách Các Bài Ca Thiếu Nhi hiện tại. Khi các bản sửa đổi hoàn tất, sẽ có một sách Thánh Ca và một sách Các Bài Ca Thiếu Nhi, cung cấp các bài thánh ca và bài hát giống nhau trong tất cả các ngôn ngữ, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một Giáo Hội toàn cầu. Những bài thánh ca và bài ca mới và hiện có từ khắp nơi trên thế giới sẽ được đánh giá và cân nhắc để thêm vào. Các bài thánh ca và bài ca địa phương bổ sung sẽ có sẵn trong các bộ sưu tập kỹ thuật số bổ sung.

Các tín hữu được khuyến khích truy cập vào đường liên kết này để xem các câu hỏi thường gặp (FAQs), đưa ra ý kiến phản hồi về âm nhạc hiện tại và gửi các bài thánh ca, các bài ca thiếu nhi và lời bài hát gốc mới để được cân nhắc đưa vào các bộ sưu tập sửa đổi.