Phục Vụ Người Khác

  culture image.jpg

  Những gia đình hạnh phúc nhất được xây dựng trên các nguyên tắc được giảng dạy bởi Chúa Giê Su - không ích kỷ, tính chân thật và lòng trung thành.


  Chúa Giê Su dành cuộc đời của Ngài để phục vụ người khác. Việc noi theo tấm gương của Ngài mang lại hạnh phúc lâu dài nhất cho chúng ta.


  Việc nâng cao kiến thức trong nhiều lĩnh vực làm chúng ta trở thành người tốt hơn và giúp chúng ta đóng góp hiệu quả hơn cho xã hội.


  Trở nên tự lập cho chúng ta có sự siêng năng, tính tiết kiệm và lòng tự trọng. Nó cũng cho chúng ta thêm cơ hội để phục vụ và chăm sóc những người cần sự giúp đỡ. 


  Việc tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên giúp chúng ta hiểu rõ hơn chúng ta là ai, xây dựng nhịp cầu giữa các thế hệ, và gắn kết những gia đình với nhau.