Những Điều có Giá Trị Đối Với Chúng Tôi

culture image.jpg

Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Những lời giảng dạy của Ngài mang đến sự bình an và hạnh phúc.


Mục đích của tôi trong cuộc sống này là gì? Tôi ở đâu trước khi được sinh ra trên thế gian? Tôi sẽ đi đâu sau cái chết?


Cha Thiên Thượng của chúng ta đã phục hồi Phúc Âm trọn vẹn của Ngài qua những vị tiên tri trong những ngày sau.


Thượng Đế đã ban những lệnh truyền qua các Vị Tiên Tri của Ngài để giúp anh chị em sống hạnh phúc trong cuộc sống này và có được cuộc sống vĩnh cửu.


Thượng Đế đã kêu gọi Joseph Smith làm Vị Tiên Tri và để phục hồi Giáo Hội của Ngài trên thế gian trong những ngày sau cùng này, người mà cuối cùng đã hy sinh để bảo vệ đức tin của mình.


Sách Mặc Môn: Một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô là nền tảng của tôn giáo chúng tôi và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách này.


Vào năm 1842, Vị Tiên Tri Joseph Smith đã viết Những Tín Điều trong một bức thư cho một biên tập viên báo tên là John Wentworth, để trả lời câu hỏi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giê Su Ky Tô tin vào điều gì.

 


Đức tin ảnh hưởng gần như tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng áp dụng lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô vào cuộc sống gia đình, nơi làm việc và trong cộng đồng của mình.