Các Bài Báo Gần Đây

Chị Amy A. Wright thuộc Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi đã dành chín ngày để phục sự tại Singapore, Malaysia, Cam Pu Chia, và Việt Nam. Cho dù là gặp gỡ các lãnh đạo chính phủ, các tổ chức nhân đạo, những người nhận phúc lợi xã hội hay các tín hữu của Giáo Hội, thì chị cũng luôn là sứ giả của tình yêu thương, giống như Đấng Ky Tô đến với tất cả các con cái của Chúa, đặc biệt là những con trẻ của Ngài.
Dù có tất cả những khó khăn, phức tạp, đau đớn, và thất vọng, cuộc hành trình trần thế của chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế để củng cố chúng ta.
Tôi dần hiểu ra rằng tôi cần đức tin để cầu nguyện, nhưng khi tôi cầu nguyện và trải nghiệm các thành quả của lời cầu nguyện thì đức tin của tôi nơi Thượng Đế được gia tăng.
Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế.
Điều quan trọng là chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ trong cuộc sống của chính mình và với gia đình mình để tìm cách kỷ niệm cuộc đời và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi.
Việc thường xuyên nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô là điều cần thiết cho tinh thần của chúng ta cũng như việc ăn uống đối với thể xác vậy.
Các tín hữu của giáo hội nên dành thời gian đọc Sách Mặc Môn. Cuốn sách này có quyền năng giảng dạy các giáo lý và nguyên tắc đơn giản như đức tin, sự vâng lời, hối cải, và một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Sách này có chứa đựng quyền năng biến đổi những con người thiên nhiên trở thành các thánh hữu.
Chúng ta sẽ không bị lạc lối trong bóng tối, và chúng ta có thể có được ánh sáng của cuộc sống vĩnh cửu nếu chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi và đưa cao sự sáng.