Các Bài Báo Gần Đây

Bởi vì tình yêu thương mà Thượng Đế đã ban cho loài người các giáo lễ và giao ước.
“Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ đó vào lúc này. Sự phục hồi đó gồm có ‘tất cả mọi điều Thượng Đế đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải,’ và ‘nhiều điều lớn lao và quan trọng’ mà ‘Ngài chưa mặc khải nữa.’”
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2020 sẽ theo hình thức tương tự như đại hội đã được tổ chức vào tháng Tư năm nay.
Chương trình phát sóng sự kiện Hội Thảo Trực Tiếp Face to Face được hoạch định vào tháng Mười Một
Sự cẩn thận, thận trọng trong việc khôi phục lại các buổi lễ thờ phượng và những buổi nhóm họp khác cùng các hoạt động sẽ tuân theo sự dẫn dắt của chính quyền địa phương
Tầm nhìn của sáng kiến dành cho Trẻ em và Giới Trẻ là để củng cố đức tin của giới trẻ nơi Chúa Giê Su Ky Tô và giúp các em cùng gia đình mình tiến triển theo con đường giao ước khi các em gặp những thử thách trong cuộc sống.
Những sứ điệp chính tập trung vào dịp kỷ niệm 200 năm của sự phục hồi của Giáo Hội và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, các phước lành của Chức Tư Tế, quyền năng của đức tin và Sách Mặc Môn.
Ông nhắc lại lời kêu gọi của Đấng Sáng Tạo dành cho mỗi người chúng ta để bỏ đi thái độ thành kiến đối với bất kỳ nhóm người hoặc cá nhân nào