Các Bài Báo Gần Đây

Điều thực sự quan trọng là làm cách nào chúng ta tôn trọng các giao ước đó và duy trì các phước lành đền thờ kèm theo đó trong suốt cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta có thể cho Chúa thấy chúng ta yêu thương Ngài qua việc hội đủ điều kiện để có và luôn mang theo một giấy giới thiệu đền thờ.
Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức.
Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Đại hội được tổ chức miễn phí này gồm có năm phiên họp diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10 năm 2023, bao gồm cả một phiên họp vào tối Thứ Bảy
Chủ Tịch Russell M. Nelson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, đã nhấn mạnh một cách mạnh mẽ rằng trách nhiệm độc nhất của chúng ta là giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên và chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô
Chị Holland là vợ của Sứ Đồ, Anh Cả Jeffrey R. Holland
Lựa chọn khôn ngoan nhất của chúng ta trong việc làm người hoà giải trong một thế giới đầy tranh chấp là chọn để làm cho tấm lòng của chúng ta tràn đầy cảm xúc và thuộc tính giống như Đấng Ky Tô mà giúp xoa dịu và an ủi trong những phút giây tranh chấp.
Cầu mong cho tất cả chúng ta luôn nỗ lực để trở thành những môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô, và noi theo tâm gương về tình yêu thương và sự phục vụ của Ngài qua việc giúp đỡ những người khác có được những phước lành của việc được thuộc về gia đình thuộc linh của chúng ta.