Các Bài Báo Gần Đây

  Chúng ta hãy hiệp nhất đức tin của mình để cầu xin sự chữa lành thể xác lẫn tinh thần trên toàn thế giới.
  Khi mối lo ngại về việc COVID-19 tiếp tục lan rộng và các buổi lễ thờ phượng trong Giáo Hội được tạm hoãn lại trên toàn cầu, chúng ta hãy xem sứ điệp sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson về niềm hy vọng.
  Sau đó, tôi mời anh chị em thờ phượng trong đền thờ và cầu nguyện để cảm nhận một cách sâu đậm tình yêu thương vô hạn của Đấng Cứu Rỗi dành cho anh chị em, để mỗi anh chị em có thể đạt được chứng ngôn của mình rằng Ngài hướng dẫn công việc thiêng liêng và vĩnh cửu này.
  Sự lây lan của chủng virus corona mới đang tác động đến mọi mặttrong cuộc sống của người dân tại Hồng Kông.
  Giáo Hội tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến
  Với sự quan tâm sâu sắc đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, các vị lãnh đạo và tín hữu bên ngoài Hoa Kỳ không được khuyến khích để đi đến đại hội vào tháng Tư này
  Chính là nhờ sự làm việc mà nhiều người được ban phước. Chính nhờ sự đảm nhận trách nhiệm này trong các nhóm túc số các anh cả và các Hội Phụ Nữ mà các vị giám trợ sẽ có thể tập trung thời gian và những nỗ lực của họ cho thế hệ đang vươn lên.