Các Bài Báo Gần Đây

Trang này sẽ liên tục tóm tắt những bài nói chuyện chính, tin tức và những thông báo từ Kỳ Đại Hội Tháng Mười năm 2020 đang diễn ra.
Trong khi thế giới đang vật lộn với đại dịch, kinh tế khó khăn, các vấn đề xã hội, sự rối loạn và bất ổn chính trị, các vị lãnh đạo của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ tập trung vào các sứ điệp về tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi, sự hiểu biết, sự chấp nhận, hi vọng, sự kết nối, và sự hòa nhập trong Đại Hội Trung Ương Bán Niên (lần)kỳ thứ 190 vào ngày 3 và 4 tháng Mười (Ngày 3-5 tháng Mười theo giờ địa phương.)
Hệ thống mới cho phép các tín hữu Giáo Hội gửi trực tiếp tên của các cá nhân gặp khó khăn đến đền thờ, nơi mà các tên đó có thể được đưa vào những lời cầu nguyện của đức tin
Ba tạp chí sẽ phục vụ cho các tín hữu Giáo Hội khắp thế giới ở các định dạng in và kỹ thuật số mới; ngưng sử dụng tựa tạp chí“Ensign”; tạp chí dành cho giới trẻ sẽ mang một cái tên mới
Khi trẻ em học cách tự mình lựa chọn theo sự hướng dẫn của cha mẹ và các vị lãnh đạo Giáo Hội thì các em bắt đầu hình thành một mẫu mực trong những năm đầu đời của mình. Mặc dù sống trong một thế giới phức tạp hơn bao giờ hết, nhưng các em có thể học cách đưa ra quyết định dựa trên tấm gương của Đấng Cứu Rỗi.
Bởi vì tình yêu thương mà Thượng Đế đã ban cho loài người các giáo lễ và giao ước.
“Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ đó vào lúc này. Sự phục hồi đó gồm có ‘tất cả mọi điều Thượng Đế đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải,’ và ‘nhiều điều lớn lao và quan trọng’ mà ‘Ngài chưa mặc khải nữa.’”
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2020 sẽ theo hình thức tương tự như đại hội đã được tổ chức vào tháng Tư năm nay.