Các Bài Báo Gần Đây

Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Đại hội được tổ chức miễn phí này gồm có năm phiên họp diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, Ngày 1-2 tháng 4 năm 2023, bao gồm cả một phiên họp vào tối Thứ Bảy
Trên khắp khu vực Châu Á, chúng ta được ban phước với hàng ngàn thiếu nữ và thanh niên tuyệt vời mà Chúa đã gửi đến để đem lại cho chúng ta sức mạnh, hy vọng, và niềm vui.
Anh Cả Ronald A. Rasband sẽ làm lễ cung hiến đền thờ
Ngày Sa Bát được biệt riêng để dự phần Tiệc Thánh, tái lập các giao ước thiêng liêng.
Nếu chúng ta tuân theo các giao ước của mình, chúng ta sẽ tìm thấy quyền năng mà chúng ta cần để đối phó với những thử thách xảy ra trên con đường của mình.
Khi chúng ta được tràn đầy ánh sáng của Đấng Ky Tô, chúng ta có nhiều ước muốn hơn để yêu thương người khác như cách mà Ngài yêu thương họ.
được thực hiện bởi người Châu Á, dành cho người Châu Á, với phần trình diễn đặc sắc của các nhạc phẩm Giáng Sinh được yêu thích tại 9 khu vực và vùng lãnh thổ
Sứ mệnh của chúng ta trong cuộc sống trần thế này phải luôn tập trung vào Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, là Chúa Giê Su Ky Tô, bởi vì Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.