Các Bài Báo Gần Đây

Ngày nay, chúng ta có thể có trải nghiệm tương tự như Ê Li, là người đã cảm thấy và nghe được Đấng Giải Cứu của ông qua một giọng nói nhỏ nhẹ.
Vương quốc Anh và người dân trên toàn thế giới đã mất đi một vị quân vương cao quý với sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II.
Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á thuộc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức vào ngày 1 tháng Tám năm 2022
Tất cả chúng ta đều đến và dự phần Tiệc Thánh để tưởng nhớ tới Sự Chuộc Tội của Vị Nam Tử của Thượng Đế và để làm chứng cho sự sẵn lòng của chúng ta để mang lấy danh Ngài.
Chúng ta có thể tìm đến tất cả mọi người với tình yêu thương, chia sẻ đức tin của mình và mời gọi họ tham gia với chúng ta. Khi bạn bè của chúng ta đến nhà thờ, chúng ta có thể giúp họ tìm kiếm những mối liên hệ và cảm thấy là một phần của nhóm bạn bè.
Tất cả chúng tôi đều góp phần bảo tồn các nguồn tài nguyên quan trọng và cần thiết để duy trì sự sống — đặc biệt là nước — và chúng tôi mời những người khác cùng tham gia giảm bớt việc sử dụng nước ở bất cứ nơi nào có thể
Cầu xin cho tất cả chúng ta đều tìm thấy niềm vui mà đến từ sự phục vụ thiêng liêng khi chào đón các tín hữu mới và các tín hữu tích cực trở lại đến tham dự lễ Tiệc Thánh, nơi mà họ có thể cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.
Tại đại hội trung ương tháng Tư năm 2022, Vị Tiên Tri kiêm Chủ Tịch Giáo Hội, Russell M. Nelson, đã khẩn nài về việc rao truyền hòa bình trong Chúa Giê Su Ky Tô qua công việc truyền giáo...