Các Bài Báo Gần Đây

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương nói chuyện với các sinh viên trường BYU-I trong chương trình đặc biệt vào ngày 27 tháng Tư
Năm 2021 kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Quản Lý Nghệ Thuật Biểu Diễn của Trường Đại Học Brigham Young (BYU), một trường đại học có danh tiếng tại Hoa Kỳ được tài trợ bởi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Vai trò quan trọng nhất của vị tiên tri của Chúa là để giảng dạy chúng ta về Đấng Cứu Rỗi và dẫn dắt chúng ta đến với Ngài.
Trang tin này cung cấp những điểm chính từ các bài thuyết giảng của đại hội.
Trang tin này cung cấp những điểm chính từ các bài thuyết giảng của đại hội.
Russel M. Nelson là Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và là một tín đồ tận tụy của Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy xem lời mời gọi của ông về cách chúng ta có thể đến gần hơn với Chúa Giê Su Ky Tô trong mùa lễ Phục Sinh này.
Đại hội mang đến cơ hội để nhận được sự mặc khải cá nhân khi các vị tiên tri tại thế đưa ra lời khuyên bảo và sự chỉ dẫn. Việc đặt ra các câu hỏi có thể giúp anh chị em chuẩn bị cho đại hội, làm Ngày 4 tháng Tư năm 2021, 3 giờ sáng gia tăng sự mặc khải cá nhân trong khi anh chị em xem đại hội.
Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể hối cải, bắt đầu lại và đánh giá lại mọi điều trong cuộc sống, nhờ có Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô.