Các Bài Báo Gần Đây

Tại đại hội trung ương tháng Tư năm 2022, Vị Tiên Tri kiêm Chủ Tịch Giáo Hội, Russell M. Nelson, đã khẩn nài về việc rao truyền hòa bình trong Chúa Giê Su Ky Tô qua công việc truyền giáo...
Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Đại hội được tổ chức miễn phí này gồm có năm phiên họp diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, 2-4 tháng Tư năm 2022, bao gồm cả một phiên họp vào tối Thứ Bảy dành cho các chị em phụ nữ và thiếu nữ.
Là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể đưa ra một lời mời đầy yêu thương dành cho bạn bè của mình và tất cả các tín hữu ít gặp mà chúng ta biết và yêu thương, đến dự lễ Tiệc Thánh nơi mà tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy được yêu thương và xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.
“Các buổi lễ Tiệc Thánh là những cơ hội đặc biệt để được gần gũi với Đấng Cứu Rỗi. Để tận dụng tối đa kinh nghiệm này, chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị bản thân mình tốt hơn?”
Hàng cứu trợ — bao gồm túi ngủ, cũi và lều — đang được chuyển cho các cơ quan chính phủ địa phương, hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức phi chính phủ khác
Các vị lãnh đạo Giáo Hội khẩn nài rằng “sự bình an sẽ ở giữa các quốc gia và trong tấm lòng của chính chúng ta”
“Trở thành dân giao ước là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm. Đó là một trách nhiệm kèm với những ân phước to lớn đã được hứa.”
Chủ Tịch Nelson đã dẫn dắt Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ ngày 14 tháng Một năm 2018