Các Bài Báo Gần Đây

“Khi chúng ta tham gia cùng với vị tiên tri trong việc suy ngẫm về ý nghĩa mới này và tìm cách áp dụng định nghĩa này trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì chúng ta sẽ khám phá ra những mức độ hạnh phúc và bình an mới trong Đấng Ky Tô. Hãy cùng tôi xem xét ba cách “để cho Thượng Đế ngự trị” trong cuộc sống của chúng ta.”
Vị lãnh đạo tôn giáo toàn cầu dâng lên lời cầu nguyện bày tỏ lòng biết ơn và mời mọi người ở khắp mọi nơi làm hai việc quan trọng để giúp chữa lành những mối quan hệ bị rạn nứt và các cộng đồng của chúng ta
Trong thời điểm đặc biệt khó khăn trên toàn cầu này, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô khuyến khích mọi người mang ánh sánh đến thế gian trong mùa Giáng Sinh này thông qua những hành động đơn giản và đầy ý nghĩa của sự phục vụ.
Trong kỳ Đại Hội này, 34 sứ điệp đã được chia sẻ với Các Thánh Hữu Ngày Sau và những người khác trên toàn thế giới.
“Chúng ta là các nhân chứng ngày nay về sự ứng nghiệm đầy quyền năng của sự chuẩn bị mang tính tiên tri của Thượng Đế về dân của Ngài qua những người Ngài kêu gọi làm Các Vị Tiên Tri, Tiên Kiến, và Mặc Khải.”
Hệ thống mới cho phép các tín hữu Giáo Hội gửi trực tiếp tên của các cá nhân gặp khó khăn đến đền thờ, nơi mà các tên đó có thể được đưa vào những lời cầu nguyện của đức tin
Ba tạp chí sẽ phục vụ cho các tín hữu Giáo Hội khắp thế giới ở các định dạng in và kỹ thuật số mới; ngưng sử dụng tựa tạp chí“Ensign”; tạp chí dành cho giới trẻ sẽ mang một cái tên mới