Các Bài Báo Gần Đây

Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Đại hội được tổ chức miễn phí này gồm có năm phiên họp diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, Ngày 1-2 tháng 10 năm 2022, bao gồm cả một phiên họp vào tối Thứ Bảy
‘Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn’ tập trung vào việc sử dụng các nguyên tắc phúc âm để đưa ra quyết định.
Khi chúng ta tham gia vào công việc cứu rỗi mỗi ngày bằng những cách thức nhỏ nhặt tầm thường, tôi hứa rằng tấm lòng của anh chị em sẽ tràn đầy niềm vui, và anh chị em sẽ hân hoan nơi Thượng Đế của mình.
Ngày nay, chúng ta có thể có trải nghiệm tương tự như Ê Li, là người đã cảm thấy và nghe được Đấng Giải Cứu của ông qua một giọng nói nhỏ nhẹ.
Vương quốc Anh và người dân trên toàn thế giới đã mất đi một vị quân vương cao quý với sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II.
Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á thuộc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức vào ngày 1 tháng Tám năm 2022
Tất cả chúng ta đều đến và dự phần Tiệc Thánh để tưởng nhớ tới Sự Chuộc Tội của Vị Nam Tử của Thượng Đế và để làm chứng cho sự sẵn lòng của chúng ta để mang lấy danh Ngài.
Chúng ta có thể tìm đến tất cả mọi người với tình yêu thương, chia sẻ đức tin của mình và mời gọi họ tham gia với chúng ta. Khi bạn bè của chúng ta đến nhà thờ, chúng ta có thể giúp họ tìm kiếm những mối liên hệ và cảm thấy là một phần của nhóm bạn bè.