Các Bài Báo Gần Đây

Chúng ta có thể tìm đến tất cả mọi người với tình yêu thương, chia sẻ đức tin của mình và mời gọi họ tham gia với chúng ta. Khi bạn bè của chúng ta đến nhà thờ, chúng ta có thể giúp họ tìm kiếm những mối liên hệ và cảm thấy là một phần của nhóm bạn bè.
Tất cả chúng tôi đều góp phần bảo tồn các nguồn tài nguyên quan trọng và cần thiết để duy trì sự sống — đặc biệt là nước — và chúng tôi mời những người khác cùng tham gia giảm bớt việc sử dụng nước ở bất cứ nơi nào có thể
Cầu xin cho tất cả chúng ta đều tìm thấy niềm vui mà đến từ sự phục vụ thiêng liêng khi chào đón các tín hữu mới và các tín hữu tích cực trở lại đến tham dự lễ Tiệc Thánh, nơi mà họ có thể cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.
Tại đại hội trung ương tháng Tư năm 2022, Vị Tiên Tri kiêm Chủ Tịch Giáo Hội, Russell M. Nelson, đã khẩn nài về việc rao truyền hòa bình trong Chúa Giê Su Ky Tô qua công việc truyền giáo...
Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Đại hội được tổ chức miễn phí này gồm có năm phiên họp diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, 2-4 tháng Tư năm 2022, bao gồm cả một phiên họp vào tối Thứ Bảy dành cho các chị em phụ nữ và thiếu nữ.
Là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể đưa ra một lời mời đầy yêu thương dành cho bạn bè của mình và tất cả các tín hữu ít gặp mà chúng ta biết và yêu thương, đến dự lễ Tiệc Thánh nơi mà tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy được yêu thương và xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.
“Các buổi lễ Tiệc Thánh là những cơ hội đặc biệt để được gần gũi với Đấng Cứu Rỗi. Để tận dụng tối đa kinh nghiệm này, chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị bản thân mình tốt hơn?”
Hàng cứu trợ — bao gồm túi ngủ, cũi và lều — đang được chuyển cho các cơ quan chính phủ địa phương, hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức phi chính phủ khác