Các Bài Báo Gần Đây

Khi gia đình toàn cầu này tụ họp trực tuyến để tham dự đại hội trung ương tháng Tư năm 2021, một vài Vị Sứ Đồ đã nói về nhu cầu hỗ trợ, hòa nhập và mời gọi sự tham gia của các tín hữu độc thân của Giáo Hội.
Hội Thảo Trực Tiếp dành cho Thành Niên Độc Thân với Anh Cả Andersen, Chị Bingham, và Chị Eubank
Phiên họp tối thứ Bảy sẽ không còn được tiến hành; không tổ chức việc tham dự trực tiếp kỳ đại hội tháng Mười năm 2021
Dù cho ở nhà hay trong cộng đồng, hoặc trong Giáo Hội, các chị em phụ nữ can đảm là thiết yếu cho công việc cứu rỗi. Mỗi chị em mang những sức mạnh riêng và độc đáo của chính mình đến cho gia đình họ và Giáo Hội.
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương nói chuyện với các sinh viên trường BYU-I trong chương trình đặc biệt vào ngày 27 tháng Tư
Năm 2021 kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Quản Lý Nghệ Thuật Biểu Diễn của Trường Đại Học Brigham Young (BYU), một trường đại học có danh tiếng tại Hoa Kỳ được tài trợ bởi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Vai trò quan trọng nhất của vị tiên tri của Chúa là để giảng dạy chúng ta về Đấng Cứu Rỗi và dẫn dắt chúng ta đến với Ngài.
Trang tin này cung cấp những điểm chính từ các bài thuyết giảng của đại hội.