Các Bài Báo Gần Đây

Vào ngày 26 tháng Bảy năm 2021, Chủ Tịch Larry K. Hughes và Chị Janece Hughes đã bắt đầu công việc chỉ định ba năm của họ để chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Hà Nội Việt Nam.
“Mặc dù chúng ta nợ Đấng Cứu Rỗi của mình một món nợ vĩnh cửu mà không thể hoàn trả, tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta là hãy yêu thương Thượng Đế, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và phát triển tình yêu thương dành cho tất cả mọi người.”
Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức với Anh Cả David P. Homer là vị Chủ Tịch Giáo Vùng mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, năm 2021.
Sẽ là đền thờ đầu tiên của Giáo Hội ở Campuchia
“Chúng ta có thể thắng cuộc chiến này nếu mọi người nghe theo những khuyến cáo khôn ngoan và thận trọng từ các chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo chính phủ”
Khi chúng ta noi gương theo Chúa Giê Su Ky Tô qua những hành động về tình yêu thương và sự phục vụ, Thượng Đế ban cho chúng ta những phước lành. Việc thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô chính là tình yêu thương qua hành động. Đây là bản chất của một cuộc sống tươi đẹp.
“Việc tổ chức phiên họp này sẽ tạo điều kiện để nhiều đề tài phúc âm được giảng dạy và cho phép nhiều lãnh đạo trung ương nói chuyện tại đại hội.”
Làm thế nào chúng ta có thể giúp các tín hữu của giáo hội gia tăng đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?