#BatDauTuHomNay, Tìm Thấy Nhiều Hơn Qua Đấng Ky Tô

Anh chị em biết gì về Chúa Giê Su Ky Tô?

Bấm vào đây nếu anh chị em muốn tìm hiểu thêm

 

Làm thế nào Chúa Giê Su Ky Tô giúp anh chị em tìm thấy nhiều điều hơn trong cuộc sống của mình?