'Anh Chị Em #NgheLờiNgài Bằng Cách Nào?' Một Lời Mời Đặc Biệt

Tải về

Trong thánh thư, có rất ít sự kiện thiêng liêng trong đó tiếng nói của Thượng Đế Đức Chúa Cha được nghe thấy. Do vậy, khi Ngài phán một điều gì đó thì chúng ta thật sự cần lắng nghe. Nhiều lần, Ngài đã đích thân giới thiệu Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, với một chỉ thị cụ thể là “Hãy Nghe Lời Người!”

Anh chị em đã bao giờ dừng lại để hỏi: “Tại sao?” Tại sao Cha Thiên Thượng của chúng ta lại khẳng định — và nhất quán — đến như vậy trong lời khẩn nài của Ngài rằng chúng ta nên nghe lời Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô? Chính Chúa Giê Su đã  trả lời câu hỏi này. Ngài đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Cha của chúng ta yêu thương chúng ta và mong mỏi mỗi chúng ta hãy chọn trở về nơi hiện diện thánh thiện của Ngài. Ngài khẩn nài chúng ta lắng nghe tiếng nói của Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng đã được Đức Chúa Cha xức dầu và chỉ định làm Đấng Biện Hộ, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.

Trong năm đặc biệt này, khi chúng ta kỷ niệm 200 năm Khải Tượng Thứ Nhất, tôi mời gọi anh chị em suy ngẫm kỹ lưỡng và thường xuyên về câu hỏi then chốt này: Anh chị em nghe lời Ngài bằng cách nào? Tôi cũng mời anh chị em thực hiện các bước để nghe lời Ngài tốt hơn và thường xuyên hơn. Trong suốt năm nay, chúng ta sẽ đặc biệt chú tâm vào sự kiện lịch sử mà đã xảy ra trong Khu Rừng Thiêng Liêng.

Tôi mời gọi anh chị em hãy chủ động và tìm kiếm các cơ hội để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về Chúa Giê Su Ky Tô với gia đình và bạn bè, bao gồm việc mời bạn bè của anh chị em cùng tham gia thờ phượng Ngài vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh.

Giờ đây, với tư cách là một trong những nhân chứng đặc biệt của Chúa, tôi ban phước cho anh chị em trong những nỗ lực của mình để tiến bước và vững chắc trên con đường giao ước của Ngài, và cố gắng với tất cả tấm lòng, sức mạnh, tâm trí và tâm hồn của anh chị em để Nghe lời Ngài!

Tải về