All Articles

Chủ Tịch Oaks giảng dạy rằng Đấng Cứu Rỗi tổ chức Giáo Hội của Ngài để giúp đỡ con cái của Thượng Đế xứng đáng cho sự tôn cao.
Khi mối lo ngại về việc COVID-19 tiếp tục lan rộng và các buổi lễ thờ phượng trong Giáo Hội được tạm hoãn lại trên toàn cầu, chúng ta hãy xem sứ điệp sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson về niềm hy vọng.
Thượng Đế đã nhiều lần mời con cái của Ngài hãy lắng nghe tiếng nói của Con Trai Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, để tìm kiếm câu trả lời, sự hướng dẫn, sự an ủi và bình an. Joseph Smith đã chấp nhận lời mời gọi ấy vào 200 năm trước. Anh chị em có thể nhận lời mời gọi giống như vậy ngày nay. Chủ Tịch Russell M. Nelson hỏi: 'Anh chị em nghe lời Ngài bằng cách nào?' #NgheLờiNgài
Sau đó, tôi mời anh chị em thờ phượng trong đền thờ và cầu nguyện để cảm nhận một cách sâu đậm tình yêu thương vô hạn của Đấng Cứu Rỗi dành cho anh chị em, để mỗi anh chị em có thể đạt được chứng ngôn của mình rằng Ngài hướng dẫn công việc thiêng liêng và vĩnh cửu này.
Sự lây lan của chủng virus corona mới đang tác động đến mọi mặttrong cuộc sống của người dân tại Hồng Kông.
Giáo Hội tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến
Với sự quan tâm sâu sắc đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, các vị lãnh đạo và tín hữu bên ngoài Hoa Kỳ không được khuyến khích để đi đến đại hội vào tháng Tư này
Chính là nhờ sự làm việc mà nhiều người được ban phước. Chính nhờ sự đảm nhận trách nhiệm này trong các nhóm túc số các anh cả và các Hội Phụ Nữ mà các vị giám trợ sẽ có thể tập trung thời gian và những nỗ lực của họ cho thế hệ đang vươn lên.
Bởi vì mối quan ngại về nguy cơ lây lan virus corona, Đền Thờ Taiwan Taipei sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau khi kết thúc các phiên lễ thường lệ vào thứ Bảy, ngày 15 tháng Hai, năm 2020.
Lời Mời năm 2020 của Tôi Tới Anh Chị Em Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
Chủ Tịch Nelson đưa ra lời đề nghị giúp đỡ