All Articles

“Khi chúng ta tham gia cùng với vị tiên tri trong việc suy ngẫm về ý nghĩa mới này và tìm cách áp dụng định nghĩa này trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì chúng ta sẽ khám phá ra những mức độ hạnh phúc và bình an mới trong Đấng Ky Tô. Hãy cùng tôi xem xét ba cách “để cho Thượng Đế ngự trị” trong cuộc sống của chúng ta.”
Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã làm gương cho tất cả chúng ta sống theo, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.
Vị lãnh đạo tôn giáo toàn cầu dâng lên lời cầu nguyện bày tỏ lòng biết ơn và mời mọi người ở khắp mọi nơi làm hai việc quan trọng để giúp chữa lành những mối quan hệ bị rạn nứt và các cộng đồng của chúng ta
Đoạn video dài 11 phút này sẽ tập trung vào những cách thức mà chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng và sự chữa lành thông qua Chúa Giê Su Ky Tô trong thời gian bất ổn và rạn nứt đáng kể này trên toàn cầu.
Trong thời điểm đặc biệt khó khăn trên toàn cầu này, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô khuyến khích mọi người mang ánh sánh đến thế gian trong mùa Giáng Sinh này thông qua những hành động đơn giản và đầy ý nghĩa của sự phục vụ.
Chương trình phát sóng sự kiện Hội Thảo Trực Tiếp Face to Face được hoạch định vào tháng Mười Một
Trong kỳ Đại Hội này, 34 sứ điệp đã được chia sẻ với Các Thánh Hữu Ngày Sau và những người khác trên toàn thế giới.
Trang này sẽ liên tục tóm tắt những bài nói chuyện chính, tin tức và những thông báo từ Kỳ Đại Hội Tháng Mười năm 2020 đang diễn ra.
Những sứ điệp chính tập trung vào dịp kỷ niệm 200 năm của sự phục hồi của Giáo Hội và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, các phước lành của Chức Tư Tế, quyền năng của đức tin và Sách Mặc Môn.
“Chúng ta là các nhân chứng ngày nay về sự ứng nghiệm đầy quyền năng của sự chuẩn bị mang tính tiên tri của Thượng Đế về dân của Ngài qua những người Ngài kêu gọi làm Các Vị Tiên Tri, Tiên Kiến, và Mặc Khải.”
Chúng ta có thể làm cho mỗi ngôi nhà của mình trở thành một ngôi nhà của đức tin bằng cách tin tưởng vào lòng nhân từ của Thượng Đế và tin tưởng rằng qua việc sống theo các nguyên tắc phúc âm, chúng ta có thể sống trong sự an toàn và bình an về mặt thuộc linh bất kể thử thách nào của thế gian.