All Articles

  Những sứ điệp chính tập trung vào dịp kỷ niệm 200 năm của sự phục hồi của Giáo Hội và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, các phước lành của Chức Tư Tế, quyền năng của đức tin và Sách Mặc Môn.
  Bởi vì tình yêu thương mà Thượng Đế đã ban cho loài người các giáo lễ và giao ước.
  “Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ đó vào lúc này. Sự phục hồi đó gồm có ‘tất cả mọi điều Thượng Đế đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải,’ và ‘nhiều điều lớn lao và quan trọng’ mà ‘Ngài chưa mặc khải nữa.’”
  Đại hội trung ương tháng Mười năm 2020 sẽ theo hình thức tương tự như đại hội đã được tổ chức vào tháng Tư năm nay.
  Ông nhắc lại lời kêu gọi của Đấng Sáng Tạo dành cho mỗi người chúng ta để bỏ đi thái độ thành kiến đối với bất kỳ nhóm người hoặc cá nhân nào
  Chương trình phát sóng sự kiện Hội Thảo Trực Tiếp Face to Face được hoạch định vào tháng Mười Một
  Sự cẩn thận, thận trọng trong việc khôi phục lại các buổi lễ thờ phượng và những buổi nhóm họp khác cùng các hoạt động sẽ tuân theo sự dẫn dắt của chính quyền địa phương
  Khi các hạn chế do dịch bệnh được nới lỏng, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo mở cửa trở lại Đền Thờ Taiwan Taipei, bắt đầu từ ngày 18 tháng Năm.
  Giáo Hội tiếp tục giám sát chặt chẽ những diễn biến
  Các vị lãnh đạo Giáo Hội bày tỏ lòng biết ơn và đặc biệt chú trọng đến sự thận trọng, an toàn, và khôn ngoan trong tiến trình tái mở cửa theo từng giai đoạn
  Tầm nhìn của sáng kiến dành cho Trẻ em và Giới Trẻ là để củng cố đức tin của giới trẻ nơi Chúa Giê Su Ky Tô và giúp các em cùng gia đình mình tiến triển theo con đường giao ước khi các em gặp những thử thách trong cuộc sống.
  Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngay Sau của Cúa Giê Su Ky Tô tập trung vào các trách nhiệm thiêng liêng được chỉ định để hỗ trợ các tín hữu khi họ tiến triển trên con đường giao ước hướng đến cuộc sống vĩnh cửu.