All Articles

Vào ngày 26 tháng Bảy năm 2021, Chủ Tịch Larry K. Hughes và Chị Janece Hughes đã bắt đầu công việc chỉ định ba năm của họ để chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Hà Nội Việt Nam.
“Mặc dù chúng ta nợ Đấng Cứu Rỗi của mình một món nợ vĩnh cửu mà không thể hoàn trả, tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta là hãy yêu thương Thượng Đế, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và phát triển tình yêu thương dành cho tất cả mọi người.”
Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức với Anh Cả David P. Homer là vị Chủ Tịch Giáo Vùng mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tám, năm 2021.
Sẽ là đền thờ đầu tiên của Giáo Hội ở Campuchia
“Chúng ta có thể thắng cuộc chiến này nếu mọi người nghe theo những khuyến cáo khôn ngoan và thận trọng từ các chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo chính phủ”
Khi chúng ta noi gương theo Chúa Giê Su Ky Tô qua những hành động về tình yêu thương và sự phục vụ, Thượng Đế ban cho chúng ta những phước lành. Việc thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô chính là tình yêu thương qua hành động. Đây là bản chất của một cuộc sống tươi đẹp.
“Việc tổ chức phiên họp này sẽ tạo điều kiện để nhiều đề tài phúc âm được giảng dạy và cho phép nhiều lãnh đạo trung ương nói chuyện tại đại hội.”
Làm thế nào chúng ta có thể giúp các tín hữu của giáo hội gia tăng đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?
Khi gia đình toàn cầu này tụ họp trực tuyến để tham dự đại hội trung ương tháng Tư năm 2021, một vài Vị Sứ Đồ đã nói về nhu cầu hỗ trợ, hòa nhập và mời gọi sự tham gia của các tín hữu độc thân của Giáo Hội.
Phiên họp tối thứ Bảy sẽ không còn được tiến hành; không tổ chức việc tham dự trực tiếp kỳ đại hội tháng Mười năm 2021
Dù cho ở nhà hay trong cộng đồng, hoặc trong Giáo Hội, các chị em phụ nữ can đảm là thiết yếu cho công việc cứu rỗi. Mỗi chị em mang những sức mạnh riêng và độc đáo của chính mình đến cho gia đình họ và Giáo Hội.
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương nói chuyện với các sinh viên trường BYU-I trong chương trình đặc biệt vào ngày 27 tháng Tư