All Articles

Làm thế nào chúng ta có thể giúp các tín hữu của giáo hội gia tăng đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?
Khi gia đình toàn cầu này tụ họp trực tuyến để tham dự đại hội trung ương tháng Tư năm 2021, một vài Vị Sứ Đồ đã nói về nhu cầu hỗ trợ, hòa nhập và mời gọi sự tham gia của các tín hữu độc thân của Giáo Hội.
Phiên họp tối thứ Bảy sẽ không còn được tiến hành; không tổ chức việc tham dự trực tiếp kỳ đại hội tháng Mười năm 2021
Dù cho ở nhà hay trong cộng đồng, hoặc trong Giáo Hội, các chị em phụ nữ can đảm là thiết yếu cho công việc cứu rỗi. Mỗi chị em mang những sức mạnh riêng và độc đáo của chính mình đến cho gia đình họ và Giáo Hội.
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương nói chuyện với các sinh viên trường BYU-I trong chương trình đặc biệt vào ngày 27 tháng Tư
Năm 2021 kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Quản Lý Nghệ Thuật Biểu Diễn của Trường Đại Học Brigham Young (BYU), một trường đại học có danh tiếng tại Hoa Kỳ được tài trợ bởi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Vai trò quan trọng nhất của vị tiên tri của Chúa là để giảng dạy chúng ta về Đấng Cứu Rỗi và dẫn dắt chúng ta đến với Ngài.
Trang tin này cung cấp những điểm chính từ các bài thuyết giảng của đại hội.
Trang tin này cung cấp những điểm chính từ các bài thuyết giảng của đại hội.
Tải về và chia sẻ áp-phích trên phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ, Facebook, Instagram, Line, WhatsApp)
Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể hối cải, bắt đầu lại và đánh giá lại mọi điều trong cuộc sống, nhờ có Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô.
Lời mời gọi đưa ra sứ điệp về niềm hy vọng và sự đổi mới nơi Đấng Ky Tô