All Articles

Những sứ điệp chính tập trung vào dịp kỷ niệm 200 năm của sự phục hồi của Giáo Hội và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, các phước lành của Chức Tư Tế, quyền năng của đức tin và Sách Mặc Môn.
Chúng ta có thể làm cho mỗi ngôi nhà của mình trở thành một ngôi nhà của đức tin bằng cách tin tưởng vào lòng nhân từ của Thượng Đế và tin tưởng rằng qua việc sống theo các nguyên tắc phúc âm, chúng ta có thể sống trong sự an toàn và bình an về mặt thuộc linh bất kể thử thách nào của thế gian.
Hệ thống mới cho phép các tín hữu Giáo Hội gửi trực tiếp tên của các cá nhân gặp khó khăn đến đền thờ, nơi mà các tên đó có thể được đưa vào những lời cầu nguyện của đức tin
Ba tạp chí sẽ phục vụ cho các tín hữu Giáo Hội khắp thế giới ở các định dạng in và kỹ thuật số mới; ngưng sử dụng tựa tạp chí“Ensign”; tạp chí dành cho giới trẻ sẽ mang một cái tên mới
Khi trẻ em học cách tự mình lựa chọn theo sự hướng dẫn của cha mẹ và các vị lãnh đạo Giáo Hội thì các em bắt đầu hình thành một mẫu mực trong những năm đầu đời của mình. Mặc dù sống trong một thế giới phức tạp hơn bao giờ hết, nhưng các em có thể học cách đưa ra quyết định dựa trên tấm gương của Đấng Cứu Rỗi.
Bởi vì tình yêu thương mà Thượng Đế đã ban cho loài người các giáo lễ và giao ước.
“Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ đó vào lúc này. Sự phục hồi đó gồm có ‘tất cả mọi điều Thượng Đế đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải,’ và ‘nhiều điều lớn lao và quan trọng’ mà ‘Ngài chưa mặc khải nữa.’”
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2020 sẽ theo hình thức tương tự như đại hội đã được tổ chức vào tháng Tư năm nay.
Ông nhắc lại lời kêu gọi của Đấng Sáng Tạo dành cho mỗi người chúng ta để bỏ đi thái độ thành kiến đối với bất kỳ nhóm người hoặc cá nhân nào
Chương trình phát sóng sự kiện Hội Thảo Trực Tiếp Face to Face được hoạch định vào tháng Mười Một
Sự cẩn thận, thận trọng trong việc khôi phục lại các buổi lễ thờ phượng và những buổi nhóm họp khác cùng các hoạt động sẽ tuân theo sự dẫn dắt của chính quyền địa phương
Khi các hạn chế do dịch bệnh được nới lỏng, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo mở cửa trở lại Đền Thờ Taiwan Taipei, bắt đầu từ ngày 18 tháng Năm.