Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Chào Đón Phái Đoàn từ Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam

Phái đoàn từ Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam gặp gỡ Đệ Nhất Chủ Tich Đoàn ngày 4 tháng Sáu năm 2019, tại Tòa Nhà Hành Chính của Giáo Hội.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việt Nam đã gặp mặt với phái đoàn được dẫn đầu bởi Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam (BTGCP). Phái đoàn đã ở lại Utah từ thứ Ba đến thứ Năm để thăm Giáo Hội, chính quyền, các lãnh đạo tôn giáo và học viện. Phái đoàn đã tham quan Thư Viện Lich Sử Giáo Hội, Khuôn Viên An Sinh, Trung Tâm Nhân Đạo, Nhà Kho Trung Tâm của Vị Giám Trợ và trường Brigham Young University.

Anh Cả Gerrit W. Gong thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, là người đồng hành cùng với phái đoàn trong chuyến thăm Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã phát biểu: “Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Ban Tôn Giáo và các quan chức chính phủ khác ở Việt Nam, Chúng tôi nhận thấy rõ những mối quan hệ đó sẽ tiến triển và ngày càng sâu sắc hơn qua chuyến thăm của phái đoàn quan trọng này.”

Các thành viên của phái đoàn bao gồm ông Vũ Chiến Thắng (Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ), ông Nguyễn Hữu Tuấn (Bộ Nội Vụ), Ông Nguyễn Đức Vinh (Vụ Trưởng Vụ Quan Hệ Quốc Tế, Ban Tôn Giáo Chính Phủ), ông Nguyễn Phong Thịnh (Trưởng Phòng Tổng Hợp – Thống Kê, Ban Tôn Giáo Chính Phủ) và ông Đào Huy Cường (Chuyên Viên Vụ Tin Lành, Ban Tôn Giáo Chính Phủ).

Nói chung, BTGCP có một số trách nhiệm quan trọng, gồm cả vai trò là cơ quan chính phủ chính trong việc giám sát và phê duyệt mọi hoạt động tôn giáo tại Việt Nam.

Chủ Tịch Russell M. Nelson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã cảm ơn phái đoàn đã thúc đẩy tự do tôn giáo ở Việt Nam và cho thấy tầm quan trọng của sự tự do đó đối với các nước trên thế giới. Phái đoàn cũng thảo luận về tính chất không thể thiếu của các gia đình vững mạnh đối với xã hội.

Anh cả Gong nói: “Những gia đình vững mạnh tạo nên những đất nước vững mạnh, việc tập trung vào gia đình và giá trị của gia đình là điều đã được chia sẻ một cách sâu sắc bởi người dân Việt Nam và các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.” Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ,  ông Vũ Chiến Thắng cảm ơn Giáo Hội vì những công dân tuân thủ luật pháp và vì nhiều đóng góp tích cực cho xã hội và Việt Nam.