Thánh Ca

  Thánh Ca

  292

  Hỡi Cha Yêu Mến

  (O My Father)

  42

  1. Hỡi Cha yêu mến, Đấng ngự trên cao,

  là nơi cao sang vinh hiển bao.

  Ngày nào con sẽ đứng trước mặt Cha đây.

  Và được diện kiến Đức Chúa Toàn Năng?

  Phải chăng xưa kia, Thánh Đường của Cha yêu,

  hồn linh của con có lần ngụ trú?

  Phải chăng xưa kia, ở thời thơ ấu của con,

  hồn con được dưỡng nuôi bên cạnh Ngài?

   

  2. Vì mục đích sáng chói và khôn ngoan,

  Ngài đã gởi con xuống trần gian.

  Và Cha đã cất trí nhớ của con đây

  về bè bạn với kiếp sống triều thiên.

  Dù vậy nơi đây, có gì nhắn nhủ con,

  rằng linh của con đã rời nơi đó.

  Rằng nơi dương gian con là kẻ xa lạ.

  Và con sống với đức tin nơi Ngài.

   

  3. Nhờ Linh của Chúa, Đấng ngự trên cao,

  mà con biết kêu danh Ngài Cha.

  Dù vậy con chẳng biết lý luận ra sao,

  mà được gọi thế với Chúa Toàn Năng.

  Phải chăng trên cao, Chúa Trời sống lẻ loi?

  Này không phải đâu, ý nghĩ sai đó.

  Vì Linh của Chúa sáng rọi trí năng con:

  Rằng con có mẫu thân nơi thiên thượng

  .

  4. Ngày kia thân xác hữu diệt con đây,

  nằm trên dương gian trong mộ sâu.

  Phải chăng con sẽ đến trước tòa thiên cung,

  và được diện kiến Đức Chúa Toàn Năng?

  Hỡi Mẹ Cha ơi, đến ngày cuối của con,

  là khi con xong những việc giao phó.

  Cầu xin Cha sẽ chấp nhận đứa con Cha.

  Hầu con được đến sống bên Cha Mẹ.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>