Thánh Ca

  Thánh Ca

  95

  Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa

  (Now Thank We All Our God)

  1. Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi

  Cám ơn dâng lên Chúa ngự cao.

  Bao công lao Chúa hiền oai

  Thế gian mang muôn nỏi mừng vui.

  Từ ngày còn thơ đến nay.

  Ngài hâng ban phước hạnh luôn.

  Vô số ân huệ tình thương

  Chúa vản cho ta ngày nay.

   

  2. Giê Hô Va bác ái thay

  Xin hảy ở bên chúng tôi mãi.

  Cho tâm vui vẽ thảnh thơi

  Đỡ nâng thân tôi suốt đời tôi.

  Xin thiên ân giư chúng tôi.

  Cùng đưa bước hết ngày đêm

  Xin giữ chúng tôi sạch trong

  Đỡ che thân tôi ngày đêm.

   

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>