Thánh Ca

Thánh Ca

95

Chúng Tôi Cùng Cám Ơn Chúa

(Now Thank We All Our God)

1. Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi

Cám ơn dâng lên Chúa ngự cao.

Bao công lao Chúa hiền oai

Thế gian mang muôn nỏi mừng vui.

Từ ngày còn thơ đến nay.

Ngài hâng ban phước hạnh luôn.

Vô số ân huệ tình thương

Chúa vản cho ta ngày nay.

 

2. Giê Hô Va bác ái thay

Xin hảy ở bên chúng tôi mãi.

Cho tâm vui vẽ thảnh thơi

Đỡ nâng thân tôi suốt đời tôi.

Xin thiên ân giư chúng tôi.

Cùng đưa bước hết ngày đêm

Xin giữ chúng tôi sạch trong

Đỡ che thân tôi ngày đêm.

 

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>