Bắt Đầu Sáng Kiến Lễ Phục Sinh năm 2021

Lời mời gọi đưa ra sứ điệp về niềm hy vọng và sự đổi mới nơi Đấng Ky Tô

Khi những Ky Tô hữu trên khắp thế giới chuẩn bị cho tuần lễ Phục Sinh, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã bắt đầu sáng kiến lễ Phục Sinh thường niên. Với những thử thách liên miên do đại dịch mang lại, chiến dịch năm nay đưa ra một sứ điệp hợp thời về niềm hy vọng và sự đổi mới nơi Chúa Giê Su Ky Tô qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Một video ngắn đã được đăng tải vào sáng Chủ Nhật trên các trang mạng xã hội của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô sử dụng hashtag #BatDauTuHomNay.

 

Trong video có ghi rằng: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể bắt đầu lại, khởi động lại, nhìn lại cuộc sống của mình.Chúng ta có thể đánh giá lại, nhận định lại, xem xét lại mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu từ hôm nay, bởi vì cách mà một ngày đã được bắt đầu vào 2.000 năm trước. Ngài (Chúa Giê Su Ky Tô) đã rời khỏi mộ phần. Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng quá khứ của mình nếu chúng ta nghe lời Ngài, yêu thương Ngài, noi theo Ngài.”

 

Sáng kiến này được triển khai cho đến Chủ Nhật, ngày 4 tháng Tư, cũng là ngày thứ hai trong hai ngày cuối tuần diễn rađại hội trung ương của Giáo Hội.

 

Đại Hội Trung Ương

Hãy tham gia cùng với hàng triệu người trên toàn thế giới trong kỳ đại hội trung ương để lắng nghe những sứ điệp về tình yêu thương và niềm hy vọng từ những vị lãnh đạo của Giáo Hội vào ngày 4 và 5 tháng Tư năm 2021 (giờ Việt Nam). Năm phiên họp sẽ được phát sóng toàn cầu từ Nhà Hát Trung Tâm Đại Hội tại Salt Lake City, Utah, đỉnh điểm là chương trình phát sóng đặc biệt về Lễ Phục Sinh kỷ niệm Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô.

 

Để biết thêm thông tin về chiến dịch trong lễ Phục Sinh,

xin ghé trang https://vn.churchofjesuschrist.org/2021/startingtoday