Anh Cả và Chị Andersen Khích Lệ Các Thánh Hữu Nói Tiếng Pháp Tin nơi Đấng Ky Tô

Đây là buổi đầu tiên trong sáu buổi họp đặc biệt giáo vùng được tổ chức bởi Giáo Hội trong tháng Hai và tháng Ba dành cho các bạn thành niên trẻ tuổi trên mọi lục địa

Một Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô cùng vợ của ông đã mang đến một sứ điệp quen thuộc về niềm hy vọng vào Chủ Nhật ngày 21 tháng Hai cho Các Thánh Hữu Ngày Sau nói tiếng Pháp trên khắp thế giới

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và vợ của ông, Chị Kathy Andersen, đã nói chuyện vào buổi đầu tiên trong số sáu buổi họp đặc biệt của giáo vùng dành cho Các Thánh Hữu Ngày Sau thành niên trẻ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Những sự kiện trực tuyến này sẽ được tổ chức trong tháng Hai và tháng Ba. Khi hoàn thành, các buổi họp đặc biệt từ sáu Vị Sứ Đồ này sẽ đến với Các Thánh Hữu Ngày Sau trên mọi lục địa.

Anh Cả và Chị Andersen đã nói chuyện bằng tiếng Pháp. Vị lãnh đạo thâm niên này có thể nói được cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha và cũng đã từng sống ở Pháp và Brazil. Ông đã bắt đầu với một đoạn trích dẫn từ Sứ Đồ Phao Lô được ghi chép lại trong sách Kinh Tân Ước: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”

“Sự biết chắc vững vàng. Bằng cớ. Đó chính là đức tin, là sự tin tưởng,” Anh Cả Andersen đã trực tiếp phát biểu từ một phòng thu âm tại Temple Square ở Salt Lake City. “Điều đó có thật. Nó là một phần của bản chất bên trong chúng ta. Linh hồn chúng ta mong mỏi để tin vào Thượng Đế và mong mỏi để có đức tin nơi Đấng Ky Tô.”

Vị Sứ Đồ sau đó đã đưa ra thêm sáu lời khuyên liên quan đến niềm tin:

  1. Tin nơi Thượng Đế
  2. Tin rằng anh chị em là một người con trai hoặc con gái của Thượng Đế và rằng Ngài biết rõ từng anh chị em một và yêu thương anh chị em hết lòng.
  3. Tin rằng anh chị em có thể trò chuyện với Cha Thiên Thượng và Ngài sẽ biểu hiện thông qua quyền năng của Đức Thánh Linh.
  4. Tin rằng vương quốc của Thượng Đế trải dài trên khắp thế gian và rằng mỗi chúng ta là một phần quan trọng để chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi.
  5. Tin rằng những người mà các anh chị em biết sẽ đón nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.
  6. Tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của Thế Gian.

Vào ngày 13 tháng Ba năm 2021 lúc 9 giờ tối theo Giờ Tiêu Chuẩn Vùng Núi, Anh Cả Ronald A. Rasband sẽ nói chuyện với các bạn thành niên trẻ tuổi ở Châu Á và Thái Bình Dương. Dành cho những khán thính giả ở Giáo Vùng Châu Á, buổi họp đặc biệt này sẽ có bằng tiếng Khmer, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Trung Quốc phổ thông và tiếng Thái. Để biết thêm chi tiết, xin hãy tham khảo trang Facebook chính thức của Giáo Hội địa phương.

 

Ghi chú: Mỗi video trên YouTube sẽ có sẵn trong 30 ngày sau buổi phát trực tiếp.