Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Đưa Ra Những Chỉ Dẫn về Việc An Toàn Thực Hiện Trở Lại Các Buổi Nhóm Họp và Các Hoạt Động của Giáo Hội

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Đưa Ra Những Chỉ Dẫn về Việc An Toàn Thực Hiện Trở Lại Các Buổi Nhóm Họp và Các Hoạt Động của Giáo Hội

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã cho phép thực hiện trở lại các buổi lễ thờ phượng hằng tuần và các hoạt động của tín ngưỡng theo từng giai đoạn. Ngày 19 tháng 5, một thông báo đã được gửi đến các vị lãnh đạo trung ương và địa phương trên toàn thế giới cho biết rằng điều này chỉ có thể được thực hiện khi các quy định của chính quyền địa phương cho phép và sau khi Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng cung cấp hướng dẫn bổ sung cho các vị lãnh đạo Giáo Hội địa phương.

Phương pháp theo hai giai đoạn sẽ được áp dụng, luôn tuân theo các quy định của chính quyền để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người có liên quan. Những mô hình sau đây có thể được điều chỉnh bởi Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng khi tình hình địa phương yêu cầu và khi được chấp thuận bởi một thành viên được chỉ định trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Các chủ tịch Giáo Khu, sau khi hội ý với các vị giám trợ, sẽ xác định thời gian cụ thể cho việc thực hiện trở lại các buổi nhóm họp và các hoạt động.

Các Buổi Lễ Thờ Phượng Ngày Sa Bát: Giai đoạn 1

Các buổi nhóm họp nhỏ tại nhà hội với tối đa 99 người, tuân theo các quy định của chính quyền địa phương

Các Buổi Nhóm Họp và Các Hoạt Động khác (bao gồm cả đám cưới và đám tang): Giai Đoạn 1

Các buổi nhóm họp nhỏ, tuân theo các quy định của chính quyền địa phương hoặc có thể được tổ chức từ xa qua công nghệ

 

Các Buổi Lễ Thờ Phượng Ngày Sa Bát: Giai Đoạn 2

Các buổi nhóm họp tại nhà hội với hơn 100 người trở lên, tuân theo các quy định của chính quyền địa phương

Các Buổi Nhóm Họp và Các Hoạt Động khác: Giai Đoạn 2

Các buổi nhóm họp tại nhà hội có thể được tổ chức tuân theo các quy định của chính quyền địa phương.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói: “Chúng tôi rất biết ơn về đức tin của các tín hữu của chúng ta khi họ thờ phượng tại nhà và chúng tôi biết ơn cho các phước lành mà sẽ đến khi chúng ta cùng nhau thờ phượng và sinh hoạt.”

Các Hướng Dẫn Tổng Quát

Các vị lãnh đạo Giáo Hội được hướng dẫn để tham khảo bức thư từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào ngày 16 tháng Tư năm 2020, “Các Nguyên Tắc Điều Hành trong Thời Kỳ Thử Thách” và hai tài liệu đính kèm (xem tại đây và đây). Họ cũng được mời để xem xét các nguyên tắc và các hướng dẫn bổ sung này để tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của COVID-19:

  • Thật sự cẩn trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các tín hữu. Đặc biệt chú ý đến các tín hữu có sức khỏe và tuổi tác khiến họ thuộc vào nhóm có nguy cơ cao.
  • Tư vấn cho các cá nhân mà cảm thấy không được khỏe, hay những người đã bị yêu cầu tự cách ly, hoặc những người mà có bất kỳ biểu hiện nào của các triệu chứng sau đây thì không nên tham dự các buổi họp: sốt, ho, khó thở, đau đầu, sổ mũi, hoặc đau họng.
  • Thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay, và những thực hành khác được mô tả trong “Các Biện Pháp Phòng Ngừa dành cho Tín Hữu.
  • Thực hiện theo các chỉ định của chính phủ tại từng địa phương về các buổi nhóm họp công cộng, bao gồm quy mô, tần suất, và thời lượng buổi nhóm họp. Xin hãy thực hiện các quy định của chính phủ.
  • Xin hãy quay trở lại các hoạt động thường lệ một cách chậm rãi, tiếp tục hoạt động từ xa bằng công nghệ trong khi bắt đầu lại các buổi họp trực tiếp theo phương pháp từng giai đoạn như đã được mô tả bên dưới. Các buổi nhóm họp trực tiếp nên được ưu tiên dành cho việc thực hiện các giáo lễ, chẳng hạn như các lễ báp têm và các buổi lễ Tiệc Thánh.

 

Thông báo gửi đến các vị lãnh đạo để cung cấp hướng dẫn bổ sung về việc giãn cách xã hội, những điều cần thực hiện khi có nhiều tín hữu Giáo Hội muốn tham dự buổi nhóm họp, cách thức để sắp xếp nhiều giáo đoàn trong cùng một nhà hội, quy trình vệ sinh phù hợp, thực hiện lễ Tiệc Thánh an toàn, và vân vân.

Xin đọc các hướng dẫn chi tiết này trong bản thông báo đầy đủ.