Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Các Vị Sứ Đồ Trên 70 Tuổi Tiêm Vaccine Phòng COVID-19

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Các Vị Sứ Đồ Trên 70 Tuổi Tiêm Vaccine Phòng COVID-19

Tám vị lãnh đạo cao niên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã nhận liềuvaccine COVID-19 đầu tiên vào sáng thứ Ba tại Salt Lake City. Những vị lãnh đạo này đủ điều kiện nhận vaccine tại Utah bởi vì họ trên 70 tuổi. Các nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu và những người thuộc các nhóm ưu tiên cao khác tại tiểu bang đã có cơ hội được tiêm vaccine trong các tuần gần đây.

 

Những người được tiêm vaccine bao gồm tất cả ba thành viên của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và năm thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và phần lớn các phu nhân của họ: Chủ Tịch Russell M. Nelson và vợ ông, bà Wendy; Chủ Tịch Dallin H. Oaks và vợ ông, bà Kristen; Chủ Tịch Henry B. EyringChủ Tịch M. Russell BallardAnh Cả Jeffrey R. Holland và vợ ông, bà Patricia; Anh Cả Dieter F. Uchtdorf và vợ ông, bà Harriet; Anh Cả Quentin L. Cook và vợ ông, bà Mary; và Anh Cả D. Todd Christofferson và vợ ông, bà Kathy.

Tám vị lãnh đạo cao niên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã nhận liều vaccine COVID-19 đầu tiên vào sáng thứ Ba tại Salt Lake City. Những vị lãnh đạo này đủ điều kiện nhận vaccine tại Utah bởi vì họ trên 70 tuổi. Các nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu và những người thuộc các nhóm ưu tiên cao khác tại tiểu bang đã có cơ hội được tiêm vaccine trong các tuần gần đây. Trong hình là Chủ Tịch Russell M. Nelson và vợ ông, bà Wendy, và Chủ Tịch Dalline H. Oaks và vợ ông, bà Kristen.
Tám vị lãnh đạo cao niên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã nhận liều vaccine COVID-19 đầu tiên vào sáng thứ Ba tại Salt Lake City. Những vị lãnh đạo này đủ điều kiện nhận vaccine tại Utah bởi vì họ trên 70 tuổi. Các nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu và những người thuộc các nhóm ưu tiên cao khác tại tiểu bang đã có cơ hội được tiêm vaccine trong các tuần gần đây. Trong hình là Chủ Tịch Russell M. Nelson và vợ ông, bà Wendy, và Chủ Tịch Dalline H. Oaks và vợ ông, bà Kristen. 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Tuyên Bố của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn về Việc Tiêm Chủng

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đưa ra tuyên bố sau đây vào thứ Ba về tầm quan trọng của việc tiêm chủng miễn dịch để ngăn ngừa bệnh tật:

 

Bằng lời nói và hành động, từ lâu, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã ủng hộ việc tiêm chủng. Là một yếu tố nổi bật trong các nỗ lực nhân đạo của chúng ta, Giáo Hội đã gây quỹ, phân phối và tiến hành thực hiện tiêm chủng các loại vaccine cứu sống nhiều mạng người trên khắp thế giới. Việc tiêm chủng đã giúp hạn chế hoặc loại trừ các căn bệnh truyền nhiễm tàn khốc, như là bại liệt, bạch hầu, uốn ván, đậu mùa và sởi. Việc tiêm chủng được thực hiện bởi các chuyên gia y tế có chuyên môn giúp bảo vệ sức khỏe và bảo toàn mạng sống.

Khi đại dịch này lây lan khắp thế giới, Giáo Hội đã ngay lập tức hủy các buổi nhóm họp, đóng cửa các đền thờ, và giới hạn các hoạt động khác bởi vì ước muốn của chúng tôi là làm những công dân toàn cầu tử tế và thực hiện bổn phận của mình để chiến đấu chống lại đại dịch.

Giờ đây, các loại vaccine COVID-19, mà nhiều người đã bỏ công sức nghiên cứu, cầu nguyện, và nhịn ăn, nay đã được tìm ra, và một số đang được cung cấp. Dưới sự chỉ dẫn do các quan chức y tế địa phương ban hành, các vaccine trước hết được tiêm cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người ở tuyến đầu, và những người thuộc các nhóm ưu tiên cao khác. Vì tuổi tác của họ, các Vị Lãnh Đạo Thâm Niên của Giáo Hội trên 70 tuổi giờ đây vui mừng có cơ hội được tiêm chủng. 

Khi có những cơ hội thích hợp, Giáo Hội khẩn nài các tín hữu, nhân viên, và những người truyền giáo trở thành các công dân toàn cầu tử tế và giúp chấm dứt đại dịch bằng cách bảo vệ chính bản thân họ và những người khác bằng cách chủng ngừa. Các cá nhân chịu trách nhiệm đưa ra quyết định riêng của họ về việc tiêm chủng. Để đưa ra quyết định đó, chúng tôi đề nghị rằng, ở nơi nào cho phép, họ nên xin lời khuyên từ một chuyên viên y tế có chuyên môn về các hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân của họ.

 

Sự Ủng Hộ Đối Với Biện Pháp Chủng Ngừa Bấy Lâu Nay của Giáo Hội

Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô thừa nhận tầm quan trọng của việc tiêm chủng và chủng ngừa từ nhiều thập kỷ. “Chúng tôi khẩn nài các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô hãy bảo vệ con cái của chính họ bằng cách chủng ngừa,” Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói vào năm 1978.

 

Kể từ năm 2002, thông qua tổ chức nhân đạo Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau của mình, Giáo Hội đã giúp gây quỹ cho 168 dự án tại 46 quốc gia để ban phước cho khoảng 116.819.870 người. Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau hỗ trợ tiền bạc cho các đối tác chủng ngừa nổi tiếng trên toàn cầu để tìm kiếm và đưa vaccine đến nơi cần, theo dõi bệnh tật, ứng phó với các đợt bùng phát, huấn luyện các nhân viên chăm sóc sức khỏe, và phát triển chương trình xóa bỏ và diệt trừ bệnh tật. Các kết quả bao gồm việc thêm nhiều trẻ em được tiêm chủng miễn dịch và ít thiệt hại nhân mạng do đậu mùa, rubella, uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh, bại liệt, tiêu chảy, viêm phổi, và sốt vàng da.

 

Những câu chuyện thành công nổi bật sau này phải kể đến việc diệt trừ bệnh tật trên khắp Châu Phi. Vào năm 2019, Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau và các đối tác như là UNICEF Hoa Kỳ và tổ chức Kiwanis International đã giúp diệt trừ bệnh uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Chad và Công Hòa Dân Chủ Công-gô. Vào cuối năm ngoái, nhờ UNICEF và các đối tác như là Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau, Châu Phi đã xóa sổ vi rút bại liệt tự nhiên. Và để ứng phó với đại dịch sởi tại Chad vào năm 2019, UNICEF và các đối tác đã giúp tiêm vắc xin cho 653.535 trẻ em từ 6 tháng đến 9 tuổi trong vòng một tuần.

 

“Tôi vui mừng vì đã đến lượt chúng tôi để tiêm vaccine này,” Chủ Tịch Oak nói vào sáng thứ Ba. “Chúng tôi rất hy vọng rằng việc tiêm chủng rộng rãi cho toàn thể dân số sẽ giúp chúng ta vượt qua được đại dịch kinh hoàng này. Điều đó thật đầy hy vọng, giống như ánh sáng cuối đường hầm. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng biết ơn những người đã tạo ra vaccine này và những người đã giúp cho nó đến được với mọi người theo một hệ thống ưu tiên hợp lý.”