Chủ Tịch Russell M. Nelson đưa ra lời mời tham gia một buổi nhịn ăn trên toàn cầu

Là một y sĩ và bác sĩ phẫu thuật, tôi rất ngưỡng mộ các chuyên gia y tế, các nhà khoa học, và tất cả những người đang làm việc suốt ngày đêm để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tôi cũng là một người có đức tin, và tôi biết rằng trong những thời gian khó khăn này, chúng ta có thể được củng cố và nâng đỡ khi chúng ta kêu cầu lên Thượng Đế và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô - Đức Thầy Chữa Lành.

Tôi mời các anh chị em cùng với tôi tham gia buổi nhịn ăn trên toàn cầu dành cho tất cả những ai có sức khỏe để cầu xin sự giúp đỡ khỏi đại dịch toàn cầu này. Tôi mời các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô ở khắp mọi nơi, cùng với nhiều người bạn của chúng ta, nhịn ăn và cầu nguyện vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3. Chúng ta hãy hiệp nhất đức tin của mình để cầu xin sự chữa lành thể xác lẫn tinh thần trên toàn thế giới.

Chúa hiểu những cảm giác mà các anh chị em đang trải qua. Ngài yêu thương và quan tâm đến các anh chị em. Và tôi cũng vậy.